024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Tin mới nhất

Hội thảo khoa học “Carbon fluxes and emission from World rivers: impact of climate change and human activities”, diễn ra từ 14/11 đến 17/11/2016 tại Hà Nội.
 

Thư mời Hội thảo 2016

15:49 | 24/10/2016

Chương trình hội thảo - lớp học 2016

15:13 | 21/10/2016
Chương trình hội thảo - lớp học 2016
Phiếu đăng ký

Phiếu đăng ký

13:35 | 21/10/2016
Phiếu đăng ký khóa học ứng dụng mô hình Seneque/Riverstrahler và tính toán bốc thoát khí chứa cacbon từ hệ thống sông
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên